forside historie vævere udstillinger kataloger kontakt

Anita Grede, Sverige

Sundbo Prästgården
SE 61060 Tystberga
telephone +46 155 260 182 / + 46 073 654 9712

anita.grede@telia.com

Den tysta lovsången
Jag väver i upprättstående stora vävramar med bara händerna, inga redskap.
Det har jag lärt mig av den berömda norska textilkonstnärinnan Hannah Ryggen,
Hon som vävde sitt liv och sin samtid utifrån hur hon såg det.
Det var också Hannah som sa att bildvävens väg är: Hjärtat, Ögonen och Händerna,
dessa tre tillsammans.
På samma sätt vill också jag fortsätta att väva mina bilder av det jag upplever i min samtid och i mitt eget liv.

Men går det fortfarande att tro på att det finns bilder som människor behöver?

Sida vid sida, samtidigt varje dag visar sig både helvetet och paradiset i våra teveapparater. Behöver vi se fler bilder? Jag tror det. Bilder som bekräftar vår värdighet.

En kvinna sa en gång till mig när hon såg mina vävnader:
”Du är lycklig som får hålla på med den tysta lovsången.”
Det ligger något i det. Det är en lycka att skapa bilder, även om de är skapade i ett
sort allvar – eller kanske just därför.
Bilder som handlar om oss, om det som vi känner igen och samtidigt ändå inte känner igen. Något vi inte riktigt kan inordna i ett vardagligt språk.


At the same time. 250 x 205 cm <forrige

foto Gunilla de Besche Öhrvall